Predaj olejov


Motorové oleje majú niekoľko funkcií:

  • zbavujú trecie plochy nečistôt

  • zmenšujú trenie a opotrebenie

  • zabezpečujú odvod tepla

  • chránia trecie plochy pred koróziou

  • tlmia dynamické rázy v mechanizmoch

Pri výbere správneho oleja treba brať do úvahy najmä to, akému druhu motora bude slúžiť, aká je požadovaná viskozita, trieda SAE, klasifikácia podľa API, hustota, tepelná vodivosť, tepelná kapacita, odparivosť, horľavosť, odolnosť proti peneniu, tepelná stálosť, bod tuhnutia , bod vzplanutia, viskozitný index, disperzno-detergentné vlastnosti a ďalšie.

Keďže toho nie je málo, čo musí dobrý olej v motore spĺňať, rozhodli sme sa na našej predajni ponúkať motoristom osvedčené značky olejov CASTROL, SHELL a MOBIL.

               

Novinky

Kontakt